MENU
Aula_close Layer 1

Om børnehuset

Lillebo er et børnehus med 22-25 børn i alderen 3-6 år

Præsentation af børnehuset

I Lillebo skal børnene trives og udvikle sig i trygge rammer. Vores pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i empatiske og udviklende samspil mellem de pædagogiske personale og børnene.

Kontakt

Børnehusleder Lana Abdulrahman
Telefon 44 98 13 20

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021